Om siden
Siden er laget ved hjelp av programmene Notisblokk, Paint og med litt hjelp fra Adobe Photoshop 6.0 og GIF Construction Set Professional 2.0.50a.