Print ut siden
Romantikken – Litteratur

Begrepet romantikk:
 • Ble skapt i Tyskland ca. 1800.
 • Retning innenfor kunst og kultur.
 • Følelser, inspirasjon og frihet står i sentrum.
 • Klar motsetning i forhold til klassisismen (fornuft, autoritet og orden)
 • Tyskland viktig forbilde for Danmark og Norge.

  Filosofi og nasjon:
 • På 1700-tallet ble nasjonen, folket og fedrelandet viktige symboler.
 • Herder: Hvert land har sin egen ”folkesjel”.
 • ”Folkesjelen” viser seg gjennom landets kunst og kultur.
 • Henrik Steffens var viktig for romantikkens gjennombrudd i Norden.
 • Steffens brakte Schellings tanker til Norden: Verden kan forstås av følelser – ikke fornuft! Den som best kan utrykke verden er kunstneren.
 • Adam Oehlenschläger ble inspirert – skrev diktet Guldhornene.

  Romantikkens kjennetegn:
 • Romantikerne: Det ekte og opprinnelige er best, for eksempel den norske odelsbonden. Dette fikk følger for valg av motiv og tema.
 • Viktige temaer er kjærlighet og følelser.
 • Romantikkens kjærlighet preges av avstandsforelskelse, drøm og lengsler
 • Naturen er opphøyet. Den er levende og har sjel.
 • Universet er guddommelig. Alt har mening (men den kan være skjult).
 • Populært med omskrivninger. Spiller på leserens fantasi og evne til innlevelse.
 • Symboler og metaforer er viktige virkemiddel.
 • Besjeling: Naturen får menneskelige egenskaper.

  Nasjonalromantikken:
 • Internasjonal kulturstrømning.
 • Den nasjonale kulturen skulle frem i lyset.
 • Naturen er viktig, for eksempel innenfor billedkunst (Tidemand, Gude med flere) og lyrikk (Welhaven, A. Munch og J. Moe).
 • Asbjørnsen og Moe samler norske eventyr, sagn og folkeviser.
 • Det nasjonale gjennombrudd. ”Det norske” blir akseptert – også i finkulturell sammenheng.
 • Dette førte også til ny språkdebatt.